Logo Grafinet sp. z o.o.
Logowanie do Grafinet sp. z o.o.
Użytkownik:
Hasło:
Do logowania prosimy używać pełnego adresu e-mail jako nazwy użytkownika, także w programach pocztowych.

Jeżeli nie odświeża się zajętość skrzynki prosimy sprawdzić używany login. Nie należy stosować loginów typu m00xxxxx!


Konfiguracja poczty w programach pocztowych:

Serwer POP3, IMAP i SMTP: mail.gt.pl

Port poczty przychodzącej POP3: 995 lub 110
Port IMAP (zalecany w komórkach): 993 lub 143
Port poczty wychodzącej SMTP: 587 lub 465

Serwer SMTP wymaga uwierzytelnienia z użyciem takich samych ustawień co serwer POP3.